Història

El Centre Cultural de Felanitx es va constituir l’any 1989 amb la finalitat primordial de la promoció, organització i coordinació d’activitats culturals de tota mena, a més se li va encarregar la gestió de la Casa de Cultura. A part de la gestió de la Casa de Cultura, es va  afegir posteriorment l’Auditori Municipal, i posteriorment el Centre Cívic de Portocolom.

Aquest organisme està gestionat per un Consell d’Administració qui assumeix el govern i gestió superior del Centre Cultural i està format per un president, el director-gerent, els vocals i el secretari, organitzats de la següent manera:

a) El president serà el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Felanitx

b) El director-gerent serà el tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Felanitx

c) L’Ajuntament nomenarà deu vocals; persones de significada inquietud cultural o membres d’entitats ciutadanes, disposades a col·laborar en les tasques de la institució i nomenades lliurement.

Al municipi de Felanitx van ser pioners a les Illes Balears com un dels primers Centres Culturals. Des de la seva creació del Centre Cultural s’ha pogut constatar després de més de vint-i-cinc anys, un notable augment de l’activitat cultural desenvolupada a Felanitx i pel que pot considerar-se que s’ha convertit en un punt de referència i estímul en aquest àmbit.

Cal destacar que el Centre Cultural ha merescut l’aprovació majoritària de la societat i de les forces polítiques en uns anys molt diferents, que pràcticament no s’ha vist afectat pels canvis de govern municipal, cosa  que ha resultat un factor favorable i comporta una garantia de permanència i independència.

Des la seva constitució el Centre Cultural de Felanitx va estar sota les ordres d’Antoni Vicens Massot, que ha desplegat aquest càrrec catorze anys, un període que de fet abraça tota l’existència d’aquesta entitat, i la seva gestió fou força fructífera per a la vida cultural d’aquesta població.

En 2003 pren el relleu Rafel Prohens, coincidint el canvi polític a l’Ajuntament de Felanitx i estarà al càrrec durant quatre anys. Al 2007 es crea la figura de tècnic de Cultura, qui, a part de dependre de la regidoria de Cultura, passa a ser el director del Centre Cultural, i el regidor de Cultura passa a ser el president de l’entitat. En aquest moment va assumir la presidència Apol·lònia Rotger, qui va estar al capdavant 8 anys.

En l’actualitat ostenta el càrrec de directora, la tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Felanitx, Anna Rovira. La presidència des de juny de 2015 el regidor de Cultura Xisco Duarte, un jove artista de Felanitx, que des que va assumir la presidència, ha fet un gir de 360º a l’entitat, i en poc temps ha convertit el Centre Cultural de Felanitx en un clar referent a les Illes.